A romák igényeinek, valamint a fogyatékossággal élők szükségleteinek feltérképezése és értékelése Bosznia és Hercegovinában


A projekt célja, hogy feltérképezze a romák és a fogyatékkal élő személyek helyzetét Bosznia-Hercegovinában, segítse integrációjukat, összegyűjtse a szükséges információkat, és megalkossa a megfelelő mutatókat az EU-s támogatás programozásához.

  • Végezze el a fogyatékossággal élő személyek és a romák kiszolgáltatott csoportjainak feltérképezési folyamatát annak érdekében, hogy világos mutatókat kapjon az Unió e kiszolgáltatott csoportok és családjaik tényleges helyzetéről és tényleges szükségleteiről a bosznia-hercegovinai helyi közösségekben, mindezt együttműködve a bosznia-hercegovinai entitások, kantonok és Brčko-körzet illetékes intézményeivel;
  • Határozza meg a jogi és szolgáltatási rendszer hiányosságait, és ezen információk alapján dolgozzon ki konkrét ajánlásokat a fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítására a fogyatékossággal élő személyek és a romák jogairól szóló egyezményben rögzített jogok tekintetében;
  • Az igények feltérképezése és az összes rendszerszintű hiányosság feltárására, e kiszolgáltatott csoportok tényleges társadalmi befogadásának és tényleges szükségleteinek felmérésére; valamint előfeltételek megteremtése a társadalombiztosítási hálózatok megerősítése, valamint harmonizált, hatékony és fenntartható szociális jóléti rendszerek létrehozása érdekében.

A szakértők munkája az alábbiakra vonatkozó összes adat összegyűjtését és statisztikai elemzését tartalmazza:

  • Fogyatékossággal élő személyek esetében: a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó alapvető adatok (szám, fogyatékosság mértéke, fogyatékosság típusa és oka, hozzáférhetőség és személyes mobilitás, részvétel a kulturális és sportéletben, valamint szabadidős és szabadidős tevékenységekben);
  • A fogyatékossággal élő személyek és a romák számára: oktatás, szociális jólét, egészségügyi ellátás, munka és foglalkoztatás, lakhatás;
  • Algoritmusok javaslata az adatbázis-szoftver megoldás jövőbeni tervezéséhez a további nyomon követés érdekében;
  • Legalább 3 konzultatív értekezlet / műhelymunka szervezése a megfelelő intézményekkel.