Mid-term evaluation of the EU-China project on Occupational Health and Safety in High Risk Sectors


Az "EU-Kína közötti, magas kockázatú ágazatokra vonatkozó munkahelyi, egészségvédelem-és biztonság projekt" egy EU által finanszírozott projekt volt, amely 2012 áprilisától 2016 áprilisáig valósult meg. Kína munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének ágazata meglehetősen fejlett, de annak végrehajtása nem hatékony. A részlegek, szervezetek és vállalkozások általában nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a termelésnek, mint a balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésének. Sok kínai vállalat már a szisztematikusabb kockázatértékelési megközelítés felé halad, ám ezek általában bonyolultak és nehezen alkalmazhatók. Ezen felül pedig a személyzet képzettsége, és a képességei is akadályozzák a sikeres végrehajtást.

A projekt célja az volt, hogy értékelje az eddig elért eredményeket és hiányosságait az 5 OECD-DAC értékelési kritérium szerint (beavatkozások relevanciája, kialakítása, hatékonysága, eredményessége, hatása és fenntarthatósága). Az értékelés két komponenst vett figyelembe: (1) a helyi kapacitások támogatását, politikák megfogalmazását, a szabályozás erősítését és a hatékonyabb ellenőrző rendszerek kiépítését, valamint a 2) képzést, humánerőforrás fejlesztést.