Audit tevékenységek

Referenciák

Az AESA Magyarország Kft. (korábban HYDEA Kft.) 2011 óta végzi nemzetközi együttműködési programok másodszintű ellenőrzését az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) megbízásából.

 

Az audit munka keretében rendszer- és projektellenőrzéseket egyaránt lebonyolítunk. Az ellenőrzéseket a nemzetközi ellenőrzési sztenderdeknek megfelelően, az Európai Bizottság útmutatóinak és a jogszabályi előírások alapján végezzük.

 

A rendszerellenőrzés során az EUTAF által az adott évre meghatározott, kiemelt ellenőrzési szempontok alapján végezzük el a programok irányítási- és kontrollrendszerének értékelését.

 

A projektellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az ellenőrzés tárgyát képező projekt keretében felmerült, a referencia időszakban az Európai Bizottság felé igazolt kifizetések szabályszerűek voltak-e, valamint a projekt végrehajtása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a támogatási szerződésben előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalnak.

 

Az auditokat - jelenleg - az alábbi 5 együttműködési program vonatkozásában, összesen 17 országban végezzük:

  • Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program
  • Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
  • Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
  • Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
  • Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013