Erasmus+

Referenciák

The Union Programme for Education, Training, Youth and Sport

Az Erasmus+ az Európai Unió azon programja, amely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot támogatja. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági továbbképzések, valamint a sport megerősítésére. Az ERASMUS+ program célja az oktatás és képzés területén az alábbiakban foglalható össze:

  • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre elsősorban tanulmányi célú mobilitási programok, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés révén;
  • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben elsősorban nemzetközi együttműködések révén, az oktatás-képzés világán kívüli szereplők bevonásával;
  • a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával;
  • politikai párbeszéd támogatása az Unióval szomszédos partnerországokban működő felsőoktatási reform szakértői hálózat és a végzett hallgatók nemzetközi egyesülete révén, a partnerországokkal megvalósuló politikai párbeszéden, valamint a nemzetközi vonzerő fokozását és a népszerűsítést szolgáló eseményeken keresztül;
  • a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Több éves tapasztalattal a hátunk mögött támogatjuk ügyfeleinket a projekt ötlet kidologzásán át a megfelelő hazai és nemzetközi partnerek bevonásán keresztül egészen a pályázat megírásáig. Nyertes pályázat esetén, részt veszünk a projekt megvalósításában is, ahol átfogó projektmenedzsment szolgáltatást nyújtunk, elvégezzük a projekt-adminisztrációt, valamint segítjük ügyfeleinket a kifizetési kérelmek és előrehaladási jelentések elkészítésében.