Elő-audit

Referenciák

Magyarországon az uniós forrásokból finanszírozott projektek auditját az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) végzi. Az EUTAF auditjainak korábbi évek elszámolásai is tárgyai lehetnek, az ellenőrzés pedig kiterjed valamennyi releváns szakértői területre (pénzügyi, számviteli, jogi, közbeszerzési, műszaki, IT, kutatás, egyéb), illetve dokumentumalapú és helyszíni vizsgálatokat is magában foglal.

 

Fontos tudni, hogy az EUTAF auditok során az Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet által már jóváhagyott pénzügyi tételek esetében is megállapításra kerülhet szabálytalanság, illetve pénzügyi korrekció, amelynek mértéke a vizsgált tranzakció/szerződés értékének 5-100%-ig terjed. Az ellenőrzési jelentéstervezet észrevételezésére lehetőség van a jelentés véglegesítését megelőzően, így a pénzügyi korrekcióra tett javaslat – megfelelő alátámasztás, s indoklás mellett – törölhető, vagy annak mértéke mérsékelhető.

 

A másod szintű ellenőrzés során megállapított pénzügyi korrekció jelentette kockázat csökkentése érdekében cégünk elő-audit szolgáltatást nyújt. Tekintettel arra, hogy a Hydea/AESA 2011. óta dolgozik az EUTAF-fal európai együttműködési programok auditjában, ismerjük és rendszeresen használjuk az általuk alkalmazott audit módszertant, így elő-audit szolgáltatásunk során megbízható pontossággal tudunk egy másod szintű ellenőrzést lemodellezni. Elő-audit szolgáltatásunk az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 • Kockázati területek beazonosítása, s projekt tevékenységek, elemek kiválasztása auditra.
 • Projekt dokumentáció átnézése, munkadokumentumok elkészítése;
 • PEJ-ek adminisztratív ellenőrzése;
 • Számviteli ellenőrzés;
 • Értékhatár alatti beszerzések ellenőrzése;
 • Közbeszerzési eljárások ellenőrzése;
 • Műszaki helyszíni és dokumentum alapú ellenőrzés;
 • Jelentés készítése, ellenőrzési listákkal alátámasztva:
  • a feltárt szabálytalanság pontos leírása;
  • a várható pénzügyi korrekció megállapítása;
  • javaslatok a szabálytalanság reparálására, kezelésére.