ETE programok

Referenciák

Az AESA Magyarország Kft. (korábban Hydea) 2003 óta vesz részt aktívan nemzetközi együttműködési programok megvalósításában. Szolgáltatásainkat, tevékenységeinket projekt- és programszinten egyaránt végezzük.

Több projektben nemzetközi partnerség tagjaként járultunk hozzá a pályázati célok eléréséhez (Interreg IIIB CADSES, illetve Leonardo da Vinci projektek).

Konzorciumvezetőként szabályszerűségi- pénzügyi helyszíni ellenőrzéséi feladatokat láttunk el az Interreg IIIA program keretében támogatást nyert projektek vonatkozásában 2006-2008 között.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság megbízásából transznacionális és határon átnyúló együttműködési programok másodszintű ellenőrzéseiben működünk közre 2011 óta. Jelenleg 5 nemzetközi együttműködési program auditját végezzük 17 országban.

Részt vettünk továbbá a Duna Transznacionális Együttműködési Program és a Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 ex-ante értékelésében.