Programértékelés, elemzés

Referenciák

A HYDEA/AESA 1996 óta végez EU támogatásokhoz kapcsolódó szakértői és értékelői munkát az Európai Bizottsággal kötött keretszerződések keretében.

 

Az első magyarországi vonatkozású programértékelési munka a SAPARD Program közbenső értékelése volt (2003), amelyet két szociális témájú értékelés követett 2004-2006 között (”Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” c. PHARE program külső értékelése; ”Információs-technológia az általános iskolákban” c. PHARE program külső értékelése).

 

Az azóta eltelt időszakban mind megközelítését, mind tárgyát tekintve széles körben végeztünk értékeléseket, elemzéseket magyarországi programok vonatkozásában.

 

Megközelítésük szerint voltak ex-ante, on-going, mid-term és ex-post értékelések, illetve elemzések, amelyek mezőgazdasági és vidékfejlesztési, környezetvédelmi, infrastrukturális, szociális, gazdaságfejlesztési, állam- és közigazgatási, nemzetközi együttműködési és végrehajtási programokhoz kapcsolódtak.

 

Az értékeléseket a megrendelő iránymutatásai, továbbá a releváns Európa Bizottsági és hazai útmutatók alapján végeztük, felhasználva az egyéb intézményrendszeri szakértések (pályázat értékelés; ellenőrzés; monitoring; minőség-ellenőrzés; audit, stb.) során felhalmozott tapasztalatainkat.

 

A program értékelések mellett számos egyéb elemző munkát is végeztünk, többek között az Integrált Közlekedési Operatív Program előzetes feltételrendszerének való megfelelést feltáró tanulmányt, vagy a Társadalmi Megújulás – Társadalmi Infrastruktúra operatív programok (TÁMOP-TIOP) gazdasági-pénzügyi szempontú átfogó elemzését.